Vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb je postopek, s katerim se uradno registrira in dokumentira obstoj in lastništvo stavbe v katastru nepremičnin. To vključuje vse informacije o stavbi, kot so njena lokacija, velikost, namembnost in lastniško razmerje. Vpis v kataster stavb je pomemben za določanje davčnih obveznosti, uveljavljanje lastninske pravice in vzdrževanje evidenc o nepremičninski lastnini.