Ureditev meje

Ureditev meje je postopek, ki določa natančno lego meje med dvema sosednjima zemljiščema. Geodeti izvajajo meritve in analize, da določijo pravilno pozicijo meje in zagotovijo pravno jasnost lastniških razmerij med sosednjimi parcele.