Parcelacija

Parcelacija je postopek razdelitve večjega zemljišča na manjše parcele ali parcele na novo. To je pogosto potrebno za namene gradnje, prodaje zemljišč ali dodelitve zemljišč v lastništvo. Parcelacija vključuje geodetske meritve in izdelavo načrtov za vsako novo parcelo.