Komasacija

Komasacija je postopek preureditve kmetijskih zemljišč ali zemljišč na podeželju z namenom izboljšanja njihove oblike, povečanja funkcionalnosti in učinkovitosti kmetijske proizvodnje. V okviru komasacije se zemljišča izmenjujejo med različnimi lastniki, da se doseže boljša parcelacija in s tem poveča učinkovitost kmetijske pridelave.