Izdelava etažnega načrta

Etažni načrt je podroben dokument, ki prikazuje razporeditev in lastništvo različnih stanovanj, prostorov ali enot v stavbi, kot so stanovanjski blok, poslovna stavba ali večstanovanjska hiša. Ta načrt vsebuje informacije o površinah, število enot, namembnosti prostorov in druge relevantne podatke, ki so pomembni za lastnike in upravljalce stavbe.