Geodetski načrt

Geodetski načrt je uradni dokument, ki vsebuje podrobne geodetske informacije o določenem zemljišču, stavbi, infrastrukturnem objektu ali kateremkoli drugem geodetskem objektu. Namen geodetskega načrta je zagotoviti natančen opis in podatke o določenem območju ali objektu za različne namene, vključno z načrtovanjem, gradnjo, vzdrževanjem, lastništvom, upravljanjem in drugimi aplikacijami.